הורים יקרים לנוחיותכם להלן דפי מידע של הצהרונים, לכל שאלה בנושא ניתן לפנות אלינו

בין השעות: 9:00-13:00
בטלפונים:
098342782 / 098874153 / 098655367

חוזר פתיחת שנה להורים-צהרונים גנים

לוח חופשות 18-19

סדר יום לדוגמא צהרון בית ספר

סדר יום לדוגמא צהרון בית ספר

תפריט

פייסבוק
X