אחימאיר 9, נתניה
09-8614799 פקס:
dvora@biltiformali.org.il
רכזת הקתדרה דבורה וייס

פייסבוק