הרשמה לקייטנות חנוכה 2018

מי שכבר רשום לצהרונים לא צריך להירשם!
פתיחת מוקד מותנית ב15 תלמידים.
אנחנו ממליצים לצפות בסרטון ההדרכה לפני שמתקדמים להרשמה.

סרטון הדרכה