ביטול חוגים ניתן לבצע אך ורק דרך המייל Natali.Ayy@netanya.muni.il

 לברורים ומידע עבור צהרונים/קייטנות גנים ובתי ספר ניתן לשלוח מייל ל- shiranh@biltiformali.org.il