הרשמה מהירה

הרישום לקייטנות הקיץ נסגר

החלה ההרשמה לקייטנות הקיץ תשפ"א

החלה ההרשמה לקייטנות הקיץ תשפ"א

תאריכי הקייטנה בבתי הספר –
לילדי כיתות א'-ו'

01/07/21-22/07/21
יום קצר בין השעות 8:00-13:00
בעלות של 300 ש"ח
יום ארוך בין השעות 8:00-16:30
בעלות של 1,040 ש"ח.

תאריכי הקייטנה בגני הילדים
מחזור א 01/07/21-22/07/21
יום קצר בין השעות 7:30-13:00
בעלות של 300 ש"ח
יום ארוך בין השעות 7:30-16:30
בעלות של 1,040 ש"ח.
למעוניינים להירשם לקייטנת קיץ ושם גן האם.

למעוניינים בהמשך למחזור א' (במוקדי גנים שפעלו בהם צהרונים לאורך השנה)
25/07/21-29/07/21
*רישום עד 15/06/21
יום ארוך בלבד בין השעות 7:30-16:30 בעלות של 535 ש"ח.
למעוניינים להירשם לקייטנת המשך יולי ושם גן האם.

קייטנת גנים מחזור ב (במוקדי גנים שפעלו בהם צהרונים לאורך השנה)
01/08/21-12/08/21
*רישום מוקדם עד 15/07/21
יום ארוך בלבד בין השעות 7:30-16:30 בעלות של 1,070 ש"ח.
למעוניינים להירשם לקייטנת מחזור ב' ושם הגן האם.

ילדים הרשומים לצהרון מסלול ארוך
זכאים לקייטנה של מחזור א' ללא רישום עפ"י הרפורמה.
מכיון שעפ"י הרפורמה הקייטנה הינה שלושה שבועות תקבלו זיכוי של 110 שח בחודש יוני ולא ייעשה חיוב בחודש יולי.
* בתאריך 18/07/21 יום ט' באב לא תתקיים קייטנה.
* לא כולל ארוחת בוקר
*פתיחת מוקד מותנית במינימום נרשמים .
* בהתאם להנחיות וקב"ט עירוני .
* התכניות ניתנות לשינוי בהתאם לצורכי השטח
*מספר המקומות מוגבל.

 

ביטול חוגים ניתן לבצע אך ורק דרך המייל

 לברורים ומידע עבור צהרונים/קייטנות גנים ובתי ספר ניתן לשלוח מייל ל- shiranh@biltiformali.org.il