הרשמה לקייטנות פסח

תאריכי הקייטנה 7/4-13/4 ללא יום שישי.
שעות גנים 7:30-13:00
שעות בתי ספר 8:00-13:00
רישום לקייטנה עד לתאריך 24/3/22
וכן ביטולים עד לתאריך 24/3/22
פתיחת מוקד מותנית במינימום משתתפים ובגיוס כ״א מתאים.
הרישום על בסיס מקום פנוי.
יש לשלוח ארוחת בוקר ובקבוק מים.
יש להרשם לגן הבוקר או לכיתה בבית הספר.

במידה ולא יירשמו מספיק ילדים, יאוחדו הקבוצות בהתאם למתווה ההפעלה

ביטול חוגים ניתן לבצע אך ורק דרך המייל

 לברורים ומידע עבור צהרונים/קייטנות גנים ובתי ספר ניתן לשלוח מייל ל- shiranh@biltiformali.org.il