הרשמה לקייטנות חנוכה

ביטול חוגים ניתן לבצע אך ורק דרך המייל

 לברורים ומידע עבור צהרונים/קייטנות גנים ובתי ספר ניתן לשלוח מייל ל- shiranh@biltiformali.org.il