חוגי כדורסל – בנות

כ.סל בנות א.רמון

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ד-ה לחצו להרשמה

כ.סל בנות בארי

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ד-ה לחצו להרשמה

כ.סל בנות בגין

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ד-ה לחצו להרשמה

כ.סל בנות דוידי

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ד-ו לחצו להרשמה
ד-ו לחצו להרשמה

כ.סל בנות הרצוג

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ד-ו לחצו להרשמה

כ.סל בנות זבולון

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ד-ו לחצו להרשמה

כ.סל בנות י.אלון

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ה לחצו להרשמה

כ.סל בנות ישורון

כיתות הרשמה
א-ג לחצו להרשמה
ד-ה לחצו להרשמה

כ.סל בנות נ.שמר

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

כ.סל בנות עוזיאל

כיתות הרשמה
ג-ד לחצו להרשמה
ה-ו לחצו להרשמה

כ.סל בנות שורשים

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
ד-ה לחצו להרשמה

כ.סל בנות שז"ר

כיתות הרשמה
ג-ה לחצו להרשמה

כ.סל בנות תשרי

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה
ה-ו לחצו להרשמה

 

פייסבוק