חוגי כדורסל – בנים

כ.סל בנים אביחי

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים אהרון דוידי

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים אילן רמון

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
גן-א לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים בגין

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים הרצוג יפתח

כיתות הרשמה
א לחצו להרשמה
ב לחצו להרשמה

כ.סל בנים הרצוג אביב

כיתות הרשמה
ג לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים יגאל אלון

כיתות הרשמה
א-ג לחצו להרשמה

כ.סל בנים ישורון פוגל

כיתות הרשמה
ב לחצו להרשמה
ג לחצו להרשמה
גן-א לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים מורשת

כיתות הרשמה
גן לחצו להרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים נעמי שמר

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים עוזיאל ליעד

כיתות הרשמה
ב-ג לחצו להרשמה
גן-א לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים רבין במורשת

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים רימלט

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים שורשים

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים שרת

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

כ.סל בנים תשרי אביב

כיתות הרשמה
א לחצו להרשמה
ב לחצו להרשמה
ג לחצו להרשמה
ד לחצו להרשמה
גן לחצו להרשמה

כ.סל בנים תשרי רונן

כיתות הרשמה
גן לחצו להרשמה

כ.סל בנים תשרי/הרצוג רונן

 

כיתות הרשמה
א-ב לחצו להרשמה
ג-ד לחצו להרשמה

ליגה עירונית בנים

שם כיתות הרשמה
אביחי ה-ו לחצו להרשמה
אהרון דוידי ה-ו לחצו להרשמה
אילן רמון ה-ו לחצו להרשמה
בגין ה-ו לחצו להרשמה
יגאל אלון ד-ו לחצו להרשמה
ישורון ה-ו לחצו להרשמה
מורשת ישראל ה-ו לחצו להרשמה
עוזיאל ה-ו לחצו להרשמה
רבין במורשת ה-ו לחצו להרשמה
שורשים ה-ו לחצו להרשמה
שרת ה-ו לחצו להרשמה
תשרי/הרצוג אביב ה-ו לחצו להרשמה
תשרי/הרצוג רונן ה-ו לחצו להרשמה

ליגה השרון בנים

שם הרשמה
גוטמן לחצו להרשמה
נעמי שמר לחצו להרשמה
ק.השרון לחצו להרשמה
פייסבוק