מכרזי כוח אדם

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
העמותה מעודדת העסקת בעלי מוגבלויות.

פרטים וטפסים להצעת מועמדים/ות ניתן לקבל באתר האינטרנט

 www.biltiformali.org.il
שאלון אישי להצעות מועמדים בצרוף קורות חיים מודפסים, תעודות המעידות על השכלה של המועמד/ת ומסמכי וותק, יש להגיש לאגף משאבי אנוש בעמותה לחינוך בלתי פורמלי רח' אחימאיר 9, ת.ד. 2136 נתניה בדואר / בדוא"ל 
galit@biltiformali.org.il / בפקס 09-8335534

בברכה,

משה קייזלר

מנכ"ל

פייסבוק

פייסבוק