להורדה שאלון לחצו כאן 

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

פרטים וטפסים להצעת מועמדים/ות ניתן לקבל באתר האינטרנט

 www.biltiformali.org.il ובטל': 09-8618515

יש להגיש את הטפסים לעמותה לחינוך בלתי פורמלי רח' אחימאיר 9, ת.ד. 2136 נתניה בדואר / בדוא"ל  galit@biltiformali.org.il / בפקס 09-8335534

פייסבוק
X