רשימת צהרונים

הורים יקרים!
מהיום 27/8 לא ניתן לבצע רישום אינטרנטי.
במידת הצורך יש להתקשר ולבצע רישום במחלקת הצהרונים.
בין השעות: 9:00-13:00
בטלפונים:
098342782 / 098874153 / 098655367

או במייל.

yana@biltiformali.org.il