רשימת צהרונים

הורים יקרים!
מהיום 28/8 לא ניתן לבצע רישום אינטרנטי.
במידת הצורך יש להתקשר ולבצע רישום במחלקת הצהרונים.
בין השעות: 9:00-13:00
בטלפונים:
098342782 / 098874153 / 098655367
הרישום האינטרנטי יחזור לפעול לאחר החגים.

על מנת לאפשר נגישות נוספת להורים שלא מצליחים להשיג את המשרדים עקב העומס החריג.

yana@biltiformali.org.il

meital@biltiformali.org.il

פייסבוק
X