מרכז השתלמויות

המרכז השתלמויות למגזר הציבור

המרכז פועל באישור הועדה לגמולי השתלמות של משרד החינוך

גמול השתלמות הוא תשלום כספי קבוע המשולם לעובד על ידי מעסיקו בגין לימודים והרחבת השכלה בתחום מקצועו ועיסוקו. הגמול משולם במסגרת הסכמי עבודה קיבוציים. הבקשה והזכות לגמול מסוג זה שמורה ברוב המקרים לעובדי מדינה, עובדי מגזר ציבורי, רשויות מקומיות, משרד הביטחון, משטרה עובדי מנהל ומשק, הנדסאים וטכנאים

. מאחר ומדובר בהטבה כספית לא כל עובד זכאי לה. לפי פסיקה של "המוסד לבוררות מוסכמת" זכאים לקבל גמול השתלמות עובדים שהם: בוגרי 12 שנות לימוד לפחות, שהם בעלי דרגה 6 לפחות בדירוג המנהלי, שלמדו לפחות שנתיים במוסד להשכלה גבוהה והשלימו עוד 400 שעות בתחום מקצועם.

מי שלא למד לפחות שנתיים במוסד להשכלה גבוהה ידרש להשלים שעות לימוד כתנאי לקבלת גמול השתלמות. השוני בשעות הלימוד נקבע לפי שנות ותק של העובד במקצוע שלו. ככל שהוא ותיק כך ידרש ללמוד פחות. למשל: אחרי שנת ותק אחת ילמד 1200 שעות ואילו אחרי 12 שנים ומעלה, 500 שעות בלבד.

תוכנית הלימודים אינה תוכנית כבקשתך. לא ניתן לקבל גמול השתלמות עבור תחומי לימוד שאינם קשורים לעיסוקו הישיר של העובד. מקצועות הכתבנות, קלדנות, קורסים בסיסיים בתחום המחשבים, קורסים אוניברסיטאיים ללא ציון שעות ופירוט ספציפי, קורסים במוסדות לא מוכרים ולא מורשים, סיורים מקצועיים בארץ ובחו"ל, קורסים צבאיים ומשטרתיים, כל אלו לא יזכו בגמול השתלמות.

לעומת זאת, קורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה מזכים את העובד ב-112 שעות לימוד, וגם זה כפוף לאישור ועדת הגמול.

אם הוגשה בקשה לתשלום גמול השתלמות בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופסי הבקשה, והיא אושרה, התשלום יתבצע החל מהתאריך בו קמה הזכות אך לא יותר מאשר 6 שנים ממועד הגשת הבקשה.

אם הבקשה נדחתה על ידי הוועדה ניתן לערער בפני ועדת ערעורים עליונה. כל הכרעה שלה היא סופית ומחייב

בתכנית המרכז:
*קורסים לגמול השתלמות בשיתוף עמותת ובמימון עמותת שחר און 
* קורסים המוכרים על ידי קרן ידע
*קורסים ייחודיים לסיעות בגני ילדים
*קורסי הכרת המחשב ברמות שונות ותכניות שונות
*לימודי שפות זרות.
*מרתונים
*קורסים מרוכזים ( יום עבודה שלם)

התכניות מתפרסמות כל חצי שנה והלימודים מתפרסים על פני כל החודשים

לחזרה אל פורטל המכללה

פייסבוק