תכניות המכללה העירונית להשכלה - גילאי 18+

קורסים פתוחים להרשמה

השכלת מבוגרים - עדכונים אחרונים

צור קשר

מזכירות ומרכז השכלה ביאליק רח' הרב קוק 18 098620027 פקס. 098829466
עמותת "שחר-און"- 073-2244126
האוניברסיטה הפתוחה  סוף רח' הגביש 098854001 ,098859125 פקס. 098658497