מידע כללי ונהלי הרשמה

ביטול הרשמה והשתתפות

 • עד יום תחילת הקורס – דמי טיפול בסך 50
  לאחר מפגש אחד – ערך יחסי של מפגש אחד + 10% מעלות המפגש
 • לאחר שני מפגשים – ערך יחסי של שני מפגשים + 10% מעלות המפגשים
 • לאחר שלושה מפגשים – אין החזר כספי
 • בקשת ביטול תוגש בכתב בלבד למשרדי הקתדרה והספרייה.
  המועד הקובע הוא מועד קבלת הבקשה במשרד.
 • לא יוחזרו תשלומים בגין מפגשים שהוחמצו במהלך הקורס.
 • במקרה של מחלה ואשפוז ממושך, יינתן החזר כספי בכפוף
  להצגת אישור רפואי. לא יינתן החזר בגין המפגשים בהם הייתה נוכחות.
 • בכל מקרה יגבה תשלום של 50 ₪ בעבור דמי טיפול.
 • ניתן לבטל השתתפות בטיול, ובלבד שהביטול יעשה
  7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם הטיול. לאחר מכן לא ניתן לבטל השתתפות,
  אך המשתתף רשאי להעביר את זכות השתתפות שלו בטיול לאדם אחר.

שינויים בלתי צפויים

עקב אילוצים בלתי צפויים עלולים לחול שינויים במועדי המפגשים. כמו כן עלול להיווצר מצב
בו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהתפרסם בתוכית ושהייתה כוונה לקיימו. הקמפוס
שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בתוכנית. שינויים בלתי צפויים אינם אינם מהווים עילה
להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי הקמפוס.

הנחות

 • 10% הנחה לבן/ת הזוג
 • 10% הנחה על הרשמה לקורס נוסף
 • 50% הנחה לנכים בעלי נכות של 100%
 • ההנחות אינן תקפות בטיולים ובסיורים
 • אין כפל הנחות

הטבות לרוכשי כרטיס כסף או זהב

 • זכאות לרכישת קורס פרונטלי נוסף ב320 ₪.
 • השתתפות חינם בקורס "הכסף שלנו".
 • זכאות לכניסה חופשית להרצאות מבוא בוקר (לנרשמים מראש)
 • הנחה של 10% בקורס קוקטייל אקטואליה, תרבות ומוסיקה.
פייסבוק