העמותה לקידום מקצועי חברתי – סיכום ביקורת

בתאריך 29/7/19 ערכה העמותה לקידום מקצועי חברתי ביקורת על הקורסים שמעבירה העמותה.

להלן סיכום הביקורת:

פייסבוק