Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
25
26
27
28
29
30
01
 • 10:00

  שבת ישראלית במוזיאון בית הבאר בנתניה

Current Date
02
 • 9:00

  אירועים ופרשיות עלומות סיפורי ארץ ישראל טרום ובימי המדינה

 • 9:00

  קריאות במקרא: ספר הספרים כספר חוכמה

03
 • 11:00

  אמנות

 • 17:30

  בונים סוכה | שעת סיפור

04
05
 • 9:00

  מוסיקה

 • 11:00

  מסעות עולם בכורסא

06
 • 9:00

  מודיעין מחוץ לקופסא

 • 17:30

  בונים בית | שעת סיפור

07
08
 • 10:00

  שבת ישראלית במוזיאון בית הבאר בנתניה

09
 • 9:00

  קריאות במקרא: ספר הספרים כספר חוכמה

 • 9:00

  אירועים ופרשיות עלומות סיפורי ארץ ישראל טרום ובימי המדינה

10
 • 11:00

  אמנות

11
12
 • 9:00

  מוסיקה

 • 11:00

  מסעות עולם בכורסא

13
 • 9:00

  מודיעין מחוץ לקופסא

14
15
 • 10:00

  שבת ישראלית במוזיאון בית הבאר בנתניה

16
 • 9:00

  אירועים ופרשיות עלומות סיפורי ארץ ישראל טרום ובימי המדינה

 • 9:00

  קריאות במקרא: ספר הספרים כספר חוכמה

17
 • 11:00

  אמנות

18
 • 17:30

  בונים בית | שעת סיפור

19
 • 9:00

  מוסיקה

 • 11:00

  מסעות עולם בכורסא

 • 17:30

  בית החברים | שעת סיפור

 • 19:00

  המרגלים הולכים לקולנוע-טום קלנסי על המסך הגדול

20
 • 9:00

  מודיעין מחוץ לקופסא

 • 17:30

  מרק החברות | שעת סיפור

 • 17:30

  מתעוררים עם חיוך | שעת סיפור

 • 20:00

  מפגשי סופרות – סדרת מפגשים

 • 20:00

  הילה בלום – מפגשי סופרות

21
22
 • 10:00

  שבת ישראלית במוזיאון בית הבאר בנתניה

23
 • 9:00

  אירועים ופרשיות עלומות סיפורי ארץ ישראל טרום ובימי המדינה

 • 9:00

  קריאות במקרא: ספר הספרים כספר חוכמה

 • 11:00

  עולם במלחמה – מלחמת העולם השנייה

24
 • 11:00

  אמנות

 • 17:30

  תפוח בדבש | שעת סיפור

25
 • 17:30

  איך חוצים כביש? | שעת סיפור

 • 20:00

  ניו יורק עד הקצה – הרצאה ומופע

26
 • 9:00

  מוסיקה

 • 11:00

  מסעות עולם בכורסא

 • 17:30

  הפרח הקסום | שעת סיפור

27
 • 9:00

  מודיעין מחוץ לקופסא

 • 11:00

  יידיש מיט היימישן טעם – יידיש בטעם ביתי

 • 17:00

  סדנאות קומיקס לילדים

 • 17:00

  סדנאות קומיקס לילדים – קריית השרון

 • 17:30

  הילדה שאהבה לטייל | שעת סיפור

 • 20:00

  אפרים קישון: הסאטיריקן שחשף את המליצה הפקידותית הישראלית

28
29
 • 10:00

  שבת ישראלית במוזיאון בית הבאר בנתניה

30
 • 9:00

  אירועים ופרשיות עלומות סיפורי ארץ ישראל טרום ובימי המדינה

 • 9:00

  קריאות במקרא: ספר הספרים כספר חוכמה

 • 11:00

  עולם במלחמה – מלחמת העולם השנייה

31
 • 11:00

  אמנות

 • 17:30

  למי יש סבלנות? | שעת סיפור

 • 20:00

  ארבעה סיפורים ופסנתר

01
02
03
04
05