לחוברת המלאה, לחצו על התמונה או על הקישור הקתדרה-העממית2021-22/biltiformali.org.il/

הקתדרה בת זמננו היא בית תרבות לכל אדם הבוחר להיפתח ולהעשיר את עולמו והשכלתו בזמנו הפנוי. אנו מארחים את מיטב המרצים מהארץ והעולם למגוון של הרצאות, סדנאות וסיורים מיוחדים וחווייתיים ברחבי הארץ.

להרחבת האופקים: בימי קדם הקתדרה היתה מקום מוגבה, מעין במה, ובמדרש מופיעה הקתדרה בהקשר של חכמה ושיתוףבידע – "כל מקום שהיה ירושלמי הולך היו מציעין לו קתדרא ומושיבין אותו עליה, בשביל לשמוע חכמתו"(איכה רבה, פרשה א' סימן א)

הרצאות

טיולים וסיורי גלריות

פייסבוק